Skip to content Skip to footer
Fundament sukcesu

Uważam, że bezpieczna i zdrowa atmosfera pracy to fundament sukcesu każdego przedsiębiorstwa. A szczęśliwi i wysłuchani pracownicy pomogą Ci zdecydowanie lepiej rozwinąć Twoją firmę, niż najlepsze systemy informatyczne.

Dlatego oferuję zoptymalizowane szkolenia BHP, które pomagają zwiększyć świadomość pracowników i budować kulturę bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dzięki moim szkoleniom, zagadnienia związane z BHP stają się łatwiejsze do zrozumienia i są wdrażane w codzienną praktykę w sposób naturalny i efektywny.

Audyty BHP
Wykonywane przeze mnie audyty BHP pozwalają na indywidualną ocenę stanu przedsiębiorstwa i systemów pod kątem nowoczesnego zarządzania ich bezpieczeństwem. W trakcie audytu zwracamy uwagę na różne nieprawidłowości, takie jak brak dokumentacji technicznej, błędy w projektowaniu, brak badań środowiskowych, dostępności instrukcji p.poż. czy niewłaściwa organizacja pracy, ale przede wszystkim rozmawiam z pracownikami. Podpytuję czego im brakuję, jak czują się w organizacji, czy jest coś co powoduje u nich wzmożony stres

Niezbędna dokumentacja

Sporządzam niezbędną dokumentację oraz obsługuję całe postępowania powypadkowe. Sporządzam załączniki do protokołu na podstawie wyjaśnień poszkodowanych i świadków. W momencie wypadku nie musisz martwić się o poprawność wykonanej dokumentacji, oraz jej ewentualne braki. Wykonuję dokumentację zdjęciową, rozmawiam z pracownikami, znajduję przyczynę i proponuję Ci działania zapobiegawcze, które zwiększą bezpieczeństwo w przyszłości.

Ocena ryzyka zawodowego

Przeprowadzam ocenę ryzyka zawodowego celem stwierdzenia zagrożeń w środowisku pracy oraz określenia zadań koniecznych do podjęcia, by zminimalizować ich ryzyko.

Wstępne i okresowe szkolenia

Prowadzę mega ciekawe i inspirujące szkolenia bhp zarówno wstępne, jak i okresowe.

Funkcja koordynatora

Realizuje zadania zewnętrznej służby oraz pełnię funkcję koordynatora.